Què és una ciutat Vibrant per a… Xavi Serra (Malalt de Falles)

«Una ciutat vibrant és aquella que viu amb passió la seua festa, aquella en què la seua gent ix al carrer a gaudir del seu patrimoni cultural i festiu. Una ciutat vibrant que any rere any sap divertir-se i recordar qui és al mateix temps.»

Recent Posts

Leave a Comment