Què es una ciutat Vibrant per a… Vicent Baydal

«Una ciutat vibrant és una ciutat en la que baixes al carrer, siga en el barri que siga, i sents les bones vibracions de la gent, les seues ganes de fer coses constantment, la seua felicitat per habitar aquella urbs, la seua esperança per millorar-la i el seu convenciment de formar part d’un tot fantàstic que va sempre en el bon camí. Per a que això es produïsca, evidentment, necessites la conjunció de diversos factors: una bona marxa econòmica de la ciutat, vinculada en part a clústers empresarials de futur; una qualitat de vida adequada, feta de serveis públics a l’abast i de plaers sensorials quotidians; uns projectes polítics oberts, integradors i engrescadors, que il·lusionen el conjunt dels ciutadans amb propostes que vagen molt més enllà de les lluites partidistes; i, finalment, una consciència de comunitat forta, tant en el pla urbà com en el comarcal i el territorial, d’una ciutat conscient de si mateixa i de la seua importància per a tots els que depenen, en major o menor mesura, d’ella. En el cas de València, que ja comença a vibrar en algunes de les seues parts, tot això succeirà en el moment que passem de la València en condicional a la València en present. És a dir, en el moment que passem de la València que podria funcionar molt bé econòmicament, que podria ser un goig per a viure si ho tinguera tot, que podria ser un exemple de modernitat política, que podria exercir com a gran capital de milions de valencians… a la València que és, ara i ací, dia a dia, totes eixes coses i moltes més.»

Recent Posts

Leave a Comment